Proudy | Potápění na Bali

 
Potápění / Proudy / Proudy

Proudy

Uvedené lokality jsou jen ukázkou z velkého množství míst vhodných pro potápění na Bali. Na některých z nich se potkáte s proudy. Síla proudů je zde závislá na vzájemném postavení měsíce se Zemí, které rozhoduje o výšce přílivu a odlivu a tím i o síle proudů. Dobrý průvodce bere tyto faktory na vědomí a volí podle nich lokality tak, aby odpovídaly momentálním možnostem nejslabšího potápče v týmu. Vše ostatní je chyba. Velký důraz klademe na dodržování potápěčských pravidel, souhry a dodržování buddy týmu a dodržení plánu ponoru. Vynořovací bóje je nutností.

Pokud je vše shora uvedené dodrženo, jsou i proudové ponory na Bali stejně bezpečné jako lyžování na šumavské Kvildě.